شرکت افق گردشگری ایرانیان

در دنیای مدرن امروز، آگاهی جزو جدایی ناپذیر اجتماعات بشری است. در هر سطحی از زندگی که قابل تصور باشد، اجتماعات سعی در خلق تفکراتی دارند که گویای نگرش آنها به زندگی باشد.

شرکت افق گردشگری ایرانیان
در این بین، شرکت افق گردشکری ایرانیان با تفکر و نگرش جمعی از فعالان صنعت گردشگری تشکل شده و اهداف متعالی خود را دنبال میکند.

مجموعه های تحت مدیریت شرکت افق گردشگری ایرانیان

هفته نامه تعطیلات نو، مجله هتل و مرکز پژوهش های تعطیلات نو جزو مجموعه های تحت مدیریت شرکت افق گردشکری ایرانیان هستند.

در حال بروز رسانی ...
در حال بروز رسانی ...
در حال بروز رسانی ...
در حال بروز رسانی ...